kontakt         galeria         nasi mistrzowie         ORLIK 2012         Podręczniki        
Nowości

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109
Wydarzenia
Struktura organizacyjna
Kącik pedagoga
Szkoła w mediach
Samorząd Uczniowski
Plan lekcji Rydla
Psycholog sportu
Plan lekcji Mazurska
Dziennik internetowy
TABLICA OGŁOSZEŃ
Przetarg na energię
Podręczniki - Rydla
Podręczniki - Mazurska
Szkoła sportem stoi
Pływanie
Ratownictwo i pływanie
Piłka nożna dziewcząt
Żeglarstwo/Windsurfing
Boks
Piłka ręczna
Kajakarstwo
Inne
Nasi uczniowie
Szkoła Podstawowa
Gimnazjum
LO Mistrzostwa Sportowego
Sport a nauka
Dla humanistów
Dla Einsteinów
A może coś innego?
Comenius
Rekrutacja
Sportowa Szkoła Podstawowa ul. Mazurska 40
Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40
Gimnazjum z Oddziałami Sportowymi ul. Rydla 49
Liceum z Oddziałami Sportowymi ul. Rydla 49
Ciekawe łącza
Nam bliscy
Inne ciekawe
Informacje ECDL
Biblioteka mulimedialna
 
Rekrutacja do LO z Oddziałami Sportowymi
Zasady rekrutacji - LOzOS PDF Drukuj
Wpisany przez Cymerman Janusz   
W roku szkolnym 2009/2010 w naszej szkole proponujemy utworzenie

 czterech klas pierwszych:

 • Klasa sportowa - piłka ręczna dziewcząt i chłopców  z wiodącym j. angielskim i rozszerzonym programem biologii i geografii
 • Klasa sportowa - piłka nożna dziewcząt z wiodącym j. angielskim i rozszerzonym programem biologii i geografii
 • Klasa sportowa - żeglarstwo/interdyscyplinarna z wiodącym j. angielskim i rozszerzonym programem biologii i geografii
 • Klasa ogólna - dziennikarsko-prawna z wiodącym j. angielskim i rozszerzonym programem  geografii, WOS-u, informatyki

W rekrutacji do szkoły ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

200 pkt. - maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym

 1. 100 pkt. – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu);
 2. 100 pkt. : 80 pkt. - liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (w zależności od profilu klasy); 20 pkt.- inne osiągnięcia ucznia (ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem, wzorowa lub bardzo dobra ocena z zachowania, wyniki konkursów, wolontariat itp.)

Przedmioty przeliczane na punkty:

Klasy sportowe: biologia, geografia, j. obcy

Klasa ogólna: geografia, historia, j. obcy

Zgodnie z zasadą:

 • celujący  20 punktów
 • bardzo dobry  16 punktów
 • dobry  12 punktów
 • dostateczny 8 punktów

20 punktów przyznanych przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną za:

 1. ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 20 punktów
 2. wzorową ocenę z zachowania 16 punktów
 3. bardzo dobrą ocenę z zachowania 12 punktów
 4. wyniki uzyskane w konkursach max. 20 punktów
 5. inne osiągnięcia ucznia (np. sportowe, artystyczne) max. 15 punktów

Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów

o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim

przyjmowani są niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę.


Najważniejsze terminy:

 • 28 maja 2009 r. przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych dla kandydatów do oddziałów sportowych
 • od 11 maja do 5 czerwca 2009 r do godz. 15.00. – składanie podań do wybranych przez kandydata szkół
 • od 10 czerwca do 17 czerwca do godz. 15.00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół
 • od 19 czerwca do 23 czerwca 2009 r. do godz. 15.00 uzupełnianie przez kandydata podań złożonych w szkołach kserokopią świadectwa ukończenia gimnazjum oraz kopią zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Na każdej stronie kopii należy umieścić adnotację „Stwierdzam zgodność z oryginałem”, datę, pieczęć urzędową szkoły oraz imienną pieczątkę dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby
 • 26 czerwca 2009 r. godz. 15.00 – ogłoszenie wyników rekrutacji
 • od 26 czerwca od godz.15.00 do 30 czerwca 2009 r. do godz. 13.00 – potwierdzenie woli podjęcia nauki przez kandydata umieszczonego na liście kandydatów przyjętych do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum;
 • 30 czerwca 2009 godz. 15.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły